• Ks. Józef Kloch, rzecznik Episkopatu
    Episkopat reaguje na przyjęcie przez Sejm konwencji o zwalczaniu przemocy. Zdaniem polskich biskupów, dokument ten ogranicza suwerenność Polski, bo decyzje o polityce prawnej i wychowawczej będzie podejmował komitet ekspertów, a nie rząd. Twierdzą też, że eksperci ci będą rozliczać Polskę ze zbyt wolnych zmian tradycyjnego modelu społeczeństwa.