• Mikołaj nieco już śnięty
    Współczesny świat wysoko ceni profesjonalistów. Dlatego nawet zajęcie dobrotliwego świętego powoli staje się zawodem jak każdy inny.