• Elektroniczny papieros
    Ministerstwo Zdrowia zaostrza przepisy tytoniowe. Obejmą one również papierosy elektroniczne. Już za kilka miesięcy zakazane będzie korzystanie z nich w miejscach publicznych oraz nie będzie można sprzedawać ich przez internet. Resort tłumaczy, że nowe prawo to efekt implementacji unijnej dyrektywy tytoniowej, ale ta nie przewiduje aż takich restrykcji.
  • Ustawa tytoniowa
    Stowarzyszenie eSmoking Association skierowało do Ministerstwa Zdrowia uwagi dotyczące projektu nowej ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, która ma regulować m.in. rynek papierosów elektronicznych. – Ustawa w jej obecnym brzmieniu działa wbrew Dyrektywie tytoniowej: zrównuje e-papierosy i ich używanie z papierosami tradycyjnymi, zamyka użytkowników inhalatorów w palarniach, gdzie panuje ekstremalne narażenie na dym tytoniowy – alarmują przedstawiciele branży e-papierosowej.