• Prezydent Rosji Władimir Putin
    W deklaracji ze szczytu UE, której treść poznał DGP, zapisana będzie formuła, którą można streścić następująco: „ sankcje będą obowiązywały, dopóki Rosja nie zrealizuje postanowień z porozumienia Mińsk 2”. To bardzo pojemna formuła, która po pierwsze: unika podawania konkretnej daty, po drugie: nie precyzuje definicji tego, co oznacza zrealizowanie porozumienia.