• Siedziba Komisji Europejskiej w Brukseli
    Finansowanie Unii Europejskiej na obecnym poziomie jest możliwe, ale pod warunkiem znalezienia nowych źródeł dochodu – przekonuje dyrektor generalny do spraw budżetu KE Herve Jouanjean. I znajduje wyjście: trzeba płacić Unii podatki