• Uchodźcy w Turcji, na szosie między Stambułem a turecko-greckim przejściem granicznym w Edirne
  Jedynie 20 procent starających się o azyl w Europie od kwietnia do czerwca, stanowili uchodźcy z objętej wojną Syrii. Według danych Eurostatu, na 217 tysięcy imigrantów, którzy przybyli do Unii Europejskiej w ciągu tych trzech miesięcy, 44 tysiące legitymowało się syryjskimi dokumentami.
 • Kobieta szuka pracy
  Spada bezrobocie w Unii Europejskiej. Z informacji urzędu statystycznego Eurostat wynika, że w lutym bez pracy w eurolandzie było 11,3 procent osób, a w całej Wspólnocie 9,8 procent. To mniej niż miesiąc wcześniej.
 • W sierpniu w Polsce bezrobocie wyniosło 8,8 procent
  Choć bezrobocie w Polsce jest niższe niż w eurolandzie, to o wiele wyższe niż w sąsiednich Niemczech. Tak wynika z najnowszych danych, jakie podaje europejski urząd statystyczny Eurostat.
 • Blok mieszkalny
  Prawie połowa Polaków, głównie w miastach, żyje w przeludnionych lokalach. To jeden z najsłabszych wyników w Unii Europejskiej. Gorzej niż u nas jest tylko w Rumunii i na Węgrzech.
 • Tablica wyników giełdowych, zdjęcie ilustracyjne
  Unijni statystycy policzyli ile wynosi w Polsce dochód na głowę mieszkańca. Tylko, że pomylili się. Nie wzięli pod uwagę najnowszych danych demograficznych i zaniżyli ten wskaźnik.