• Dowód osobisty w kieszeni
    "Musimy zacząć od zmiany prawa. (...) Uregulowanie kwestii poziomów zabezpieczeń najważniejszych dokumentów państwowych oraz wskazanie instytucji bezpośrednio odpowiedzialnych za ich produkcję i personalizację ma zahamować funkcjonowanie nielegalnego rynku fałszerstw dokumentów" - przekonuje Tomasz Zdzikot, podsekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji.
  • Mieszkańcy Radomia głosują w lokalu wyborczym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Radomiu
    Nieprawidłowe liczenie głosów, karty wprowadzające w błąd i fatalna organizacja... DGP sprawdził, na co się najczęściej skarżyliśmy.
  • Karty do głosowania w wyborach samorządowych
    Z zebranych przez nas informacji wynika, że sądy okręgowe otrzymały już niemal 500 protestów. Wciąż spływają kolejne, bo termin ich składania w biurach podawczych mija dzisiaj. Trzeba też jeszcze doliczyć te, które zostaną złożone w związku z drugą turą wyborów. Podczas poprzednich wyborów samorządowych złożono w sumie 475 protestów.