• Ryzyko utraty przez Polskę unijnych funduszy jest, ale hipotetyczne. Tak mówi Komisja Europejska przypominając, że Warszawa nie wdrożyła jeszcze dyrektywy wodnej, będącej warunkiem wypłaty pieniędzy ze wspólnej kasy. Chodzi o projekty środowiskowe, które pozwolą zapobiegać powodziom i suszom.