• Kobieta zasłania piersi
  Opublikowane ostatnio przez naukowców wyniki badań nad mutacją genów BRCA1 i BRCA2 wskazują, że posiadanie przez pacjentki tej mutacji wcale nie jest jednoznaczne z wysokim ryzykiem zachorowania.
 • Kobieta zasłania pierś
  RECQL to nowy gen zidentyfikowany przez polskich i kanadyjskich naukowców, którego mutacja powoduje wysokie ryzyko wystąpienia raka piersi u kobiet. Odkrycia dokonali profesorowie Jan Lubiński i Cezary Cybulski ze Szczecina, a także grupa genetyków z Toronto i Montrealu.
 • Czy poddanie się mastektomii zapobiega zachorowaniu
  Angelina Jolie poddała się podwójnej mastektomii i wywołała dyskusję na ten temat. Aktorka jest nosicielką zmutowanego genu BRCA, który był przyczyną raka jajnika u jej matki i raka piersi u ciotki.
 • Test krwi wykaże raka
  Brytyjscy naukowcy mają powody do dumy. Opracowali prosty test, który wykryje nowotwór piersi wiele lat wcześniej, nim pojawią się jego objawy. To daje czas na profilaktykę i pokonanie choroby w zalążku.