• Pliki stuzłotówek
    Bank centralny chce uderzyć w szarą strefę i proponuje, aby nawet małe transakcje rozliczano tylko elektronicznie.
  • Gdyby nie gotówka, bylibyśmy bogatsi. Jej używanie kosztuje nas jako podatników 15–16 mld zł rocznie. Czyli mniej więcej tyle, ile wynosi połowa deficytu budżetowego.