• Ian Watkins skazany za pedofilię
    "To, co we trójkę zrobiliście wyznacza nowe dno deprawacji" – mówił sędzia ogłaszając wyrok. Ian Wat­kins, były wo­ka­li­sta i lider grupy Lo­st­pro­phets zo­stał ska­za­ny na 35 lat wię­zie­nia za sek­su­al­ne wy­ko­rzy­sty­wa­nie dziec­ka.