• Uzbrojony ochroniarz
    Pracowników agencji ochrony jest więcej niż policjantów, żołnierzy i strażników miejskich razem wziętych. Zmagają się nie tylko między sobą, ale i ze zmieniającymi się regulacjami.