• Jan Paweł II
    Pół roku po premierze we Włoszech, w Polsce ukazała się książka "Zamach na papieża" znanego włoskiego sędziego śledczego Ferdinando Imposimato i dziennikarza Sandro Provvisionato. Tom przygotowany został w związku z 30. rocznicą zamachu na Jana Pawła II.