• 64 km – tyle wynosiła wysokość grzyba atomowego
    Za 4 tygodni minie 50 rocznica wybuchu największej w historii bomby jądrowej. Był to największy pokaz siły militarnej ZSRR, który zafundował światu sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego – Nikita Chruszczow. Portal Polska.pl porównując konstrukcję radziecką z amerykańską użytą w Hiroszimie stwierdza, że „Car bomba” równoznaczna jest z mocą trzy tysiące razy większą.