• "Gabriel" Mikołaja Haremskiego mógłby być polską wariacją filmów "Kevin sam w…"
    "Gabriel" nie zwiastuje odrodzenia w Polsce kina familijnego, z którego niegdyś słynęliśmy. Jest za to dowodem na to, że i u nas czerpanie z hollywoodzkich wzorców może zaprocentować.