• Komornik wszedł na konta urzędu marszałkowskiego
    W związku z zaległościami we wpłatach janosikowego wczoraj na konta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wszedł komornik. Jak wynika z informacji DGP, suma dostępnych środków na rachunkach bankowych stanowi zaledwie połowę tego, co zamierza ściągnąć Ministerstwo Finansów. Dlatego do czasu spłaty całości zaległości resort przejmować będzie wpływy województwa m.in. z CIT.
  • złoty banknoty stuzłotówka
    Mazowsze jest na krawędzi bankructwa - komornik wszedł na konta województwa i zajął zaległą kwotę janosikowego. Resortu finansów nie obchodzą jednak problemy Mazowsza - grozi, że w razie braku pieniędzy w banku, komornik zajmie nieruchomości należące do regionu.