• Silny ból jelit
    Dzięki dostępowi do nowych leków biologicznych pacjenci z chorobą Leśniowskiego-Crohna mają szansę na uniknięcie poważnych powikłań – oceniają eksperci. Według resortu zdrowia "procedowane są wnioski" o objęcie refundacją dwóch takich leków.
  • Ból brzucha
    Około 70 proc. osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna w Polsce to osoby przed 35. rokiem życia. Niewłaściwe leczenie tych chorych powoduje ich wykluczenie z rynku pracy i przynosi straty polskiej gospodarce w wysokości ok. 140 mln rocznie – przekonują eksperci.
  • Ból brzucha
    Prawie 60 mln zł - to roczne koszty dla ZUS z powodu nieodpowiednio lub zbyt krótko leczonych pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Zdaniem specjalistów, Polska „drepcze daleko za światowym peletonem” w zakresie terapii dla osób cierpiących na te schorzenia. Tymczasem uporczywe objawy powodują, że chorzy wycofują się z życia zawodowego i społecznego. Efekt? 2,5 tys. pacjentów w wieku produkcyjnym na rencie, 300 tys. dni w roku absencji chorobowej osób aktywnych zawodowo.