• Student w bibliotece (zdjęcie ilustracyjne)
    Kognitywistyka, fotonika i marketing interaktywny - takimi kierunkami uczelnie chcą przyciągać studentów. Niż demograficzny, który coraz boleśniej odczuwają wyższe uczelnie, ma też swoje dobre strony - rośnie "asortyment" i atrakcyjność kierunków, przedmiotów oraz programów dodatkowych, jakie szkoły oferują maturzystom.
  • O te kierunki walczą studenci
    Najwięcej kandydatów ubiega się o miejsca na studiach interdyscyplinarnych. Jak co roku najbardziej popularnymi kierunkami studiów były prawo, zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz dziennikarstwo.