• Flagi Unii Europejskiej przed siedzibą Komisji Europejskiej w Brukseli
    Umowy gazowe z Rosją pod lupą Komisji Europejskiej jeszcze przed podpisaniem. Większa przejrzystość kontraktów, które unijne kraje zawierają z dostawcami spoza Europy, została wpisana do projektu unii energetycznej, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio.