• Turysta
    Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło serwis internetowy Odyseusz, którego celem jest rejestracja polskich obywateli wyjeżdżających za granicę. Program ma ułatwić służbom konsularnym działanie w sytuacjach kryzysowych. W sytuacjach, w których najbardziej liczy się czas.