• Przepychanki i awantura o ubój rytualny podczas muzułmańskiego święta na Białostocczyźnie. "Trzeba szczególnej wrażliwości, by w tej sytuacji nie urazić niczyich przekonań i zachować wstrzemięźliwość wszystkich stron" - apeluje minister Michał Boni, który wcześniej spotkał się z przedstawicielami mniejszości wyznaniowych.