• Walec - roboty drogowe
    Pieniądze na Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych pochodzące z Lasów Państwowych mogą zostać rozdane jeszcze w tym półroczu. Prace nad ustawą, która przewiduje takie rozwiązanie, idą w bardzo szybkim tempie. W zeszłym tygodniu jej projekt przyjął rząd, a prawdopodobnie w tym tygodniu uchwali ją Sejm.
  • Grzegorz Osiecki
    Nie było dróg, był kłopot. Mamy drogi, też mamy kłopot. Nasze autostrady i drogi ekspresowe zaczynają przypominać te u naszych unijnych sąsiadów (może z wyjątkiem polskiego oryginalnego wkładu w myśl drogowniczą, jaką jest stworzenie kategorii przejezdności dróg). Ale budowanie dróg wymaga niestety pieniędzy.
  • Krajeński Park Krajobrazowy
    Zysk, jaki osiągają Lasy Państwowe ze sprzedaży drewna, zasili budowę lokalnych tras. Rządowi urzędnicy są za, leśnicy przeciw.