• W projektach reformy emerytalnej wciąż jest zbyt wiele przywilejów. Zdaniem ekspertów rząd powinien działać bardziej zdecydowanie - włączyć mundurowych do ogólnego systemu. A sam system zaostrzyć.