• Pieniądze
    Choć sytuacja na rynku bankowym nie jest najlepsza, to nadal można znaleźć depozyty oprocentowane 4-proc. w skali roku. Nadal wyższe oprocentowanie otrzymamy, lokując pieniądze na miesięcznej lokacie, tu możemy liczyć na 4 proc., niż na rocznej, tu możemy liczyć tylko na 2,57 proc. Gdzie zatem ulokować 5 000 zł, żeby zarobić najwięcej? Odpowiedź znajduje się w marcowym rankingu lokat terminowych TotalMoney.pl.
  • Urzędniczka podpisuje dokument
    Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 3 miliony 300 tysięcy złotych kary na Alior Bank. Powodem jest sposób, w jaki zostali potraktowani klienci, którzy posiadali lokaty terminowe w walucie obcej.