• Nowe zasady przyznawania dodatków dla żołnierzy zawodowych weszły w życie 1 sierpnia
    Nowe świadczenia zwiększają dochody żołnierzy mających specjalistyczne kwalifikacje. Zmniejszają one różnice między uposażeniami żołnierzy i wynagrodzeniami pracowników, którzy wykonują podobne zadania. Zmiany te weszły w życie 1 sierpnia.