• Niekompetentny pracownik? Każdy takich zna
    Kanadyjski psycholog Laurence J. Peter wiele lat poświęcił studiom nad niekompetencją. Przebadał setki przypadków z różnych dziedzin życia. Starał się wyjaśnić nie tylko to, w jaki sposób pracownicy pną się w górę w hierarchii, ale także to, co się dzieje z nimi po awansie. Na wszystkich szczeblach każdej hierarchii dostrzegał niekompetencję.