• Tłok pieczętny Kapituły Niższej loży „Rycerze Gwiazdy na Dolinie Warszawy”, 1819, nr  inw. 208715 MNW
    Ponad 15 tysięcy osób odwiedziło wystawę "Masoneria. Pro publico bono" w Warszawie. Wolnomularstwo to międzynarodowy ruch, który powstał w I połowie XVIII wieku w Anglii. Nie były do niego dopuszczane kobiety Jego członkowie przywiązywali wielką wagę do etyki, sprawiedliwości i poznawania świata przez rozum.
  • Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego z klepsydrą, Marcello Bacciarelli, 1793, olej, płótno, nr  inw. MP 312 MNW
    Blisko 500 dzieł prezentowanych w ośmiu muzealnych salach – zaaranżowanych na wzór drogi wtajemniczenia do loży – zilustruje nie tylko historię i dorobek rodzimej masonerii, nazywanej też wolnomularstwem, lecz także reprezentowane przez nią uniwersalne wartości: wolność, braterstwo, solidarność, tolerancję oraz ideę samodoskonalenia jednostki i całych grup społecznych.