• Wisława Szymborska
    13 ostatnich wierszy Wisławy Szymborskiej oraz fragmenty niedokończonych utworów zostały opublikowane w tomiku "Wystarczy", który od dzisiaj jest dostępny w księgarniach.
  • Powołanie Fundacji Wisławy Szymborskiej, która będzie się opiekowała dorobkiem literackim poetki oraz ustanowienie nagrody literackiej - to najważniejsze postanowienia ujawnionej publicznie części otwartego w środę testamentu noblistki.