• Rejestr utraconych dzieł sztuki
    Rubens, Picasso czy Matejko - dzieła między innymi tych artystów wyjechały z Polski po II wojnie światowej. Część z tak cennej kolekcji udaje się jednak odnaleźć. Aby ułatwić poszukiwania, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło ogólnodostępny internetowy rejestr dóbr kultury utraconych po 1945 roku.