• Polska flaga
    Zgłoszony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt Ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej trafił do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Resort przekonuje, że ma na celu jedynie ich uporządkowanie i ujednolicenie.