• Stanowisko bojowe niedaleko Ługańska
    Rosja przeciwko rozmieszczeniu międzynarodowych sił pokojowych na wschodzie Ukrainy. Rosyjski ambasador przy ONZ Witalij Czurkin oświadczył, że zapraszanie przez ukraińskie władze takich sił pozwala wątpić, czy chcą one realizować porozumienie pokojowe z Mińska.