• Młodzi Polacy nie wierzą w wolność i liberalizm
    Sytuacja materialna młodych jest dobra, ale ich wyobrażenia o przyszłości – straszne. Zero perspektyw, zero możliwości. Co czwarty uczeń ostatniej klasy szkoły średniej uważa, że jego rówieśnicy to stracone pokolenie . Tak źle młodzi ludzie nie myśleli o sobie od lat.
  • Młodzi pracownicy są bardziej narażeni na stres niż ich starsi koledzy
    Młodzi pracownicy nie angażują się w pracę. Są też bardziej narażeni na stres niż ich starsi koledzy. Na tle zbadanych 30 tys. osób z 29 krajów Polacy są równie zdemotywowani.