• Jan Paweł II
    Działania SB o kryptonimie "Zorza II" wobec Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki do Polski w 1987 r. to jeden z tematów nowego portalu IPN. Archiwiści przedstawią na nim m.in. niepublikowane wcześniej materiały operacyjne SB i MO. Start portalu - 8 czerwca.
  • Sędzia
    Dwa lata ma spędzić w więzieniu były komendant wojewódzki Milicji Obywatelskiej w Białymstoku. Sąd uznał, że 83-letni dziś Sylwester R. winny jest zbrodni komunistycznych i przeciwko ludzkości. W grudniu 1981 roku podpisał dokumenty dotyczące internowania 55-ciu osób. Wyrok jest nieprawomocny.
  • Sąd
    Sąd Okręgowy w Szczecinie jako pierwszy w Polsce wydał prawomocny wyrok w sprawie bezprawnego internowania w grudniu 1981 roku.
  • Choć od likwidacji Milicji Obywatelskiej minęło ponad 20 lat, to okna stołecznego komisariatu na Woli wciąż "zdobi" symbol poprzedniej formacji. I wygląda na to, że nikomu to nie przeszkadza.