• Elżbieta Rafalska
    "Konieczne będzie podniesienie kryterium dochodowego w programie "Rodzina 500 plus", to się wydaje nieuniknione w 2019 r. Kryterium musi być takie, żeby świadczenie było dostępne nawet wtedy, kiedy minimalne wynagrodzenie jest dzielone na dwa" – powiedziała szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.
  • Elżbieta Rafalska
    Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o świadczenie z programu 500 plus. MRPiPS przypomina, że świadczenie wychowawcze nie jest przyznawane bezterminowo - aby je otrzymywać, co roku trzeba składać wniosek. Złożenie go w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania wsparcia.