• Konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości
    Część byłych i obecnych członków Rady Polityki Pieniężnej protestuje przeciwko sposobowi, w jaki Prawo i Sprawiedliwość zamierza dobierać nowych członków tego organu NBP decydującego o wysokości stóp procentowych. Chodzi o deklarację Henryka Kowalczyka, odpowiedzialnego w PiS za sprawy gospodarcze, że przy wyborze członków RPP będzie brana ich skłonność do luzowania polityki pieniężnej.
  • Beata Szydło
    Banki komercyjne mają otrzymywać od NBP wsparcie, dzięki któremu mogłyby udzielić małym i średnim firmom kredytów wartych nawet 220 mld zł – planuje PiS. Zwiększyłyby więc swoje aktywa, a te można by opodatkować.