• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ocenia wnioski o dofinansowanie ekologicznych inwestycji, jest głównym udziałowcem firmy doradczej, która pomaga klientom pozyskać dotacje - ustalił dziennik.pl. Co więcej, zdarza się, że ta sama firma pisze wniosek i bierze udział w ocenie.