• Problemy ze słuchem, niedosłuch, głuchota u osób starszych. Jak zapobiegać i leczyć?
    Aż 75 proc. osób po 70. roku życia wykazuje niedosłuch. Tymczasem wczesne wykrycie ubytku słuchu i odpowiednie leczenie może poprawić ogólną sprawność seniora: fizyczną, społeczną i umysłową – mówi prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis. Niedosłuch sprawia, że pacjenci przestają być aktywni, co zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń poznawczych. – W efekcie osoby starsze wchodzą w dobrze udowodniony mechanizm błędnego koła – ostrzega.