• Kobieta
    Według powszechnej opinii częścią męskiej natury jest oglądanie się za innymi kobietami. Naukowcy wykazali jednak, że to panie zdecydowanie częściej oglądają się za płcią przeciwną i prowokują do flirtu.
  • Nie bój się ryzyka, przejmuj inicjatywę!
    Życie nieśmiałych nie jest usłane różami. Cierpienie związane z brakiem lub trudnościami w nawiązaniu kontaktów międzyludzkich zaczyna się już w szkole i trwa czasami przez całe życie. Największym kłopotem nieśmiałych jest odnalezienie się w sytuacjach nieformalnych.