• Switchblade może w przyszłości znaleźć szerokie zastosowanie w siłach zbrojnych USA
    W ostatniej dekadzie byliśmy świadkami wzrostu militarnego wykorzystania bezzałogowych statków latających. Jest to jeden z bezpośrednich skutków wojen w Iraku i Afganistanie. UAV (Unmanned Aerial Vehicle) może być zastosowany jako idealne narzędzie zwiadowcze lub też do monitorowania pola walki. Uzbrojone w pociski rakietowe, między innymi popularne AGM-114 Hellfire, bywają też niezwykle skutecznymi i śmiercionośnymi narzędziami walki.