• Pacjent u lekarza
    W przypadku nowotworów niezwykle istotna jest profilaktyka oraz wykonywanie badań kontrolnych, nie tylko wtedy, gdy coś nas niepokoi. Wczesne wykrycie raka zwiększa szanse na wyleczenie.