• Z POChP zmaga się około 210 milionów ludzi
    Według ekspertów ta przewlekła obturacyjna choroba płuc w ciągu najbliższych 20 lat stanie się trzecią najważniejszą przyczyną zgonów - po chorobach układu krążenia i nowotworach. Jest nowa metoda jej wykrywania.