• Poseł za czy przeciw in vitro? Przeczytają w kościele
    Kuria w Tarnowie rozesłała do parafii komunikat o tym, jak posłowie z jej terenu głosowali w ub. roku w sprawie całkowitego zakazu in vitro. Księża zapowiadają, że imienne wyniki kolejnych głosowań też będą odczytywane w kościołach.