• Poselskie oświadczenia - narzekania, apele, pozdrowienia
    Narzekanie na wygląd legitymacji poselskiej, pozdrawianie mieszkańców rodzinnej gminy, obrona Orła Białego na koszulkach sportowców, ale też problemy społeczne, gospodarcze i polityczne - takie m.in. kwestie poruszane były przez posłów w oświadczeniach poselskich.