• TVP
    Złożyłem właśnie rezygnację z funkcji członka zarządu TVP S. A., jestem przekonany, że Rada Mediów Narodowych powoła w moje miejsce osobę, która wniesie do TVP dużo dobrej energii - napisał w czwartek na Twitterze Piotr Pałka.Tymczasem, jak dowiedział się DGP, pismo o dymisji jeszcze formalnie nie wpłynęło.
  • TVP
    Zdaniem Elżbiety Kruk, członka Rady Mediów Narodowych, Jacek Kurski potrzebuje profesjonalnego wspomagania, a TVP w jego wydaniu jest "zbyt paździerzowa".
  • Jacek Kurski
    D ecyzja Rady Mediów Narodowych, aby powołać dwóch nowych członków zarządu TVP, to sygnał polityczny. Marzena Paczuska i Piotr Pałka uchodzą za ludzi dobrze odbieranych w Pałacu Prezydenckim, a Andrzej Duda wyrażał niezadowolenie z tonu telewizji publicznej. Pałka jest na dokładkę popierany przez Ruch Kukiza. Czy to wystarczy, aby mówić o istotnej korekcie kursu, języka?