• Rodzic będzie mógł zapisać dziecko do przedszkola jeśli udowodni, że płaci PIT w danej gminie
    Samorządy chcą, aby do przedszkola były przyjmowane w pierwszej kolejności dzieci, których rodzice udowodnią, że płacą PIT w danej gminie. Specjaliści zarzucają tej koncepcji dyskryminację oraz niezgodność z prawem.