• Złotówki
    Nowy jednolity podatek proponowany przez Platformę Obywatelską miałby znieść dotychczasowe odliczenia. Ale jednocześnie specjalny sposób wyliczania jego stawki rekompensowałby ich brak.
  • Wiktor Wojciechowski
    Niższy PIT i CIT, wyższy VAT, jak najbardziej zbliżony do liniowego, gruntowny przegląd w ulgach i opodatkowanie rolników - takie postulaty względem systemu podatkowego ma Wiktor Wojciechowski.
  • Rodziny zastępcze dostaną więcej ulg
    Osoby, które otrzymają wsparcie finansowe związane z pieczą zastępczą, nie zapłacą podatku