• MFW: Decyzje szczytu UE tylko częściowym rozwiązaniem kryzysu
    Osiągnięte przez kraje UE porozumienie w sprawie pogłębienia integracji gospodarczej to krok we właściwym kierunku, ale nie oznacza pełnego rozwiązania kryzysu zadłużeniowego strefy euro - oświadczył w niedzielę główny ekonomista MFW Olivier Blanchard.