• Grafen
    Osiem polskich instytucji połączyło siły i wspólnie działają na rzecz komercjalizacji polskich rozwiązań dotyczących grafenu. Inicjatywę Graphen in Poland tworzą innowatorzy z polskich placówek naukowych i z prywatnych firm.
  • Janusz Piechociński i ambasador Iranu w Polsce Ramin Mehmanparast
    Po wakacjach oficjalna wizyta w Teheranie delegacji rządowej z przedsiębiorcami. Dodatkowo misje gospodarcze, targi oraz promocja polskich produktów. W taki sposób Polska ma zabiegać o otwierający się na Zachód irański rynek. W kraju tym żyje 80 milionów konsumentów. Dziś w Warszawie minister gospodarki spotkał się z ambasadorem Iranu w Polsce.