• Pneumokoki są najczęstszą przyczyną zapaleń płuc
    Badania przeprowadzone w latach 2003-2004 wykazały zapadalność na inwazyjną chorobę pneumokokową w grupie dzieci do 5 lat z częstością 17,6 na 100 000, w tym u dzieci do 2. roku życia 19 na 100 000. Ocenia się jednak, że statystyki są nawet kilkakrotnie zaniżone.