• Dziecko w szpitalu
    Światowa Organizacja Zdrowia, bazując na źródłach rządowych, mówi o ogniskach tej choroby w całym kraju, głównie w ośrodkach dla uchodźców. Według danych WHO, chorych jest ponad 1400 osób.